toggle mobile menu

Kestävyys

Kestävä kehitys on ULT:lle tärkeää

Instalcon tavoitteena on olla joka päivä yhteiskunnalle hyödyksi ilmastoälykkäillä ja energiatehokkailla sähkö- ja LVI-asennuksilla sekä jäädytysjärjestelmien ja teollisuuden asennuksilla, jotka kaikki vähentävät resurssien kulutusta.


Instalco auttaa hankkeiden tilaajia katsomaan kestävää kehitystä laajasta näkökulmasta. Annamme heille lisätietoa mitä rakennushankkeessa on mahdollista tehdä ympäristönäkökulma huomioon ottaen.


Instalcolla on ”Kestävät asennukset” -kestävyysohjelma


Kestävyysohjelmassa on kolme pääaluetta, jotka leimaavat koko konsernin kestävän kehityksen työtä:


1. Turvallinen ja kehittävä työympäristö

2. Kestävät asennukset

3. Kypsä johtajuus


Näihin kolmeen pääalueeseen sisältyy kahdeksan kestävyystavoitetta, jotka mitataan ja joita seurataan joka vuosi. Kokonaistavoitteena on tehdä vuosittaisia parannuksia kaikilla alueilla.


”Kestävyysluokiteltu Instalco-hanke” -luokittelujärjestelmä on ohjelmassa keskeinen.


Hankkeen täytyy läpäistä kuusi asetettua indikaattoria, jotta siitä voi tulla Kestävyysluokiteltu Instalco-hanke. Hankkeen alussa muun muassa Turvalliset työntekijät -ohjelma pitää käydä läpi ja hankkeen tavarantoimittajat ovat allekirjoittaneet Instalcon käyttäytymiskoodin. Lisäksi hankkeen täytyy olla myös selkeästi ilmastohyödyllinen.


Puhtaamman veden puolesta


Instalco ja Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys aloittavat yhteistyön vähentääkseen lääkkeiden esiintymistä luonnossa. Yhteistyön ansiosta Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys voi tehostaa vedenkäsittely- ja lääkepäästötyötä ja vaikuttaa vesistöjen puhtauteen Pohjoismaissa, erityisesti Itämerellä.


Veden ja ilman puhdistaminen meille tärkeää. Asennamme päivittäin veden ja ilman puhdistamiseen tarkoitettuja laitteita ja haluamme osaltamme olla mukana luomassa parempaa ympäristöä niillä tavoilla, millä voimme. Osana vastuullisuustyötämme olemme aloittamassa yhteistyön Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa vähentääksemme lääkkeiden leviämistä vesistöissämme.

___

_________

Kestävyys

Kestävä kehitys on ULT:lle tärkeää

Instalcon tavoitteena on olla joka päivä yhteiskunnalle hyödyksi ilmastoälykkäillä ja energiatehokkailla sähkö- ja LVI-asennuksilla sekä jäädytysjärjestelmien ja teollisuuden asennuksilla, jotka kaikki vähentävät resurssien kulutusta.


Instalco auttaa hankkeiden tilaajia katsomaan kestävää kehitystä laajasta näkökulmasta. Annamme heille lisätietoa mitä rakennushankkeessa on mahdollista tehdä ympäristönäkökulma huomioon ottaen.


Instalcolla on ”Kestävät asennukset” -kestävyysohjelma


Kestävyysohjelmassa on kolme pääaluetta, jotka leimaavat koko konsernin kestävän kehityksen työtä:


1. Turvallinen ja kehittävä työympäristö

2. Kestävät asennukset

3. Kypsä johtajuus


Näihin kolmeen pääalueeseen sisältyy kahdeksan kestävyystavoitetta, jotka mitataan ja joita seurataan joka vuosi. Kokonaistavoitteena on tehdä vuosittaisia parannuksia kaikilla alueilla.


”Kestävyysluokiteltu Instalco-hanke” -luokittelujärjestelmä on ohjelmassa keskeinen.


Hankkeen täytyy läpäistä kuusi asetettua indikaattoria, jotta siitä voi tulla Kestävyysluokiteltu Instalco-hanke. Hankkeen alussa muun muassa Turvalliset työntekijät -ohjelma pitää käydä läpi ja hankkeen tavarantoimittajat ovat allekirjoittaneet Instalcon käyttäytymiskoodin. Lisäksi hankkeen täytyy olla myös selkeästi ilmastohyödyllinen.


Puhtaamman veden puolesta


Instalco ja Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys aloittavat yhteistyön vähentääkseen lääkkeiden esiintymistä luonnossa. Yhteistyön ansiosta Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys voi tehostaa vedenkäsittely- ja lääkepäästötyötä ja vaikuttaa vesistöjen puhtauteen Pohjoismaissa, erityisesti Itämerellä.


Veden ja ilman puhdistaminen meille tärkeää. Asennamme päivittäin veden ja ilman puhdistamiseen tarkoitettuja laitteita ja haluamme osaltamme olla mukana luomassa parempaa ympäristöä niillä tavoilla, millä voimme. Osana vastuullisuustyötämme olemme aloittamassa yhteistyön Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa vähentääksemme lääkkeiden leviämistä vesistöissämme.

toggle mobile menu

___

_________

Kestävyys

Kestävä kehitys on ULT:lle tärkeää

Instalcon tavoitteena on olla joka päivä yhteiskunnalle hyödyksi ilmastoälykkäillä ja energiatehokkailla sähkö- ja LVI-asennuksilla sekä jäädytysjärjestelmien ja teollisuuden asennuksilla, jotka kaikki vähentävät resurssien kulutusta.


Instalco auttaa hankkeiden tilaajia katsomaan kestävää kehitystä laajasta näkökulmasta. Annamme heille lisätietoa mitä rakennushankkeessa on mahdollista tehdä ympäristönäkökulma huomioon ottaen.


Instalcolla on ”Kestävät asennukset” -kestävyysohjelma


Kestävyysohjelmassa on kolme pääaluetta, jotka leimaavat koko konsernin kestävän kehityksen työtä:


1. Turvallinen ja kehittävä työympäristö

2. Kestävät asennukset

3. Kypsä johtajuus


Näihin kolmeen pääalueeseen sisältyy kahdeksan kestävyystavoitetta, jotka mitataan ja joita seurataan joka vuosi. Kokonaistavoitteena on tehdä vuosittaisia parannuksia kaikilla alueilla.


”Kestävyysluokiteltu Instalco-hanke” -luokittelujärjestelmä on ohjelmassa keskeinen.


Hankkeen täytyy läpäistä kuusi asetettua indikaattoria, jotta siitä voi tulla Kestävyysluokiteltu Instalco-hanke. Hankkeen alussa muun muassa Turvalliset työntekijät -ohjelma pitää käydä läpi ja hankkeen tavarantoimittajat ovat allekirjoittaneet Instalcon käyttäytymiskoodin. Lisäksi hankkeen täytyy olla myös selkeästi ilmastohyödyllinen.


Puhtaamman veden puolesta


Instalco ja Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys aloittavat yhteistyön vähentääkseen lääkkeiden esiintymistä luonnossa. Yhteistyön ansiosta Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys voi tehostaa vedenkäsittely- ja lääkepäästötyötä ja vaikuttaa vesistöjen puhtauteen Pohjoismaissa, erityisesti Itämerellä.


Veden ja ilman puhdistaminen meille tärkeää. Asennamme päivittäin veden ja ilman puhdistamiseen tarkoitettuja laitteita ja haluamme osaltamme olla mukana luomassa parempaa ympäristöä niillä tavoilla, millä voimme. Osana vastuullisuustyötämme olemme aloittamassa yhteistyön Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa vähentääksemme lääkkeiden leviämistä vesistöissämme.