Ota hukkalämpö talteen – lämmitys- ja lämmöntalteenottojärjestelmä säästää jopa 40 % energiakustannuksissa.

Vanha kerrostalo hukkaa energiaa jatkuvasti

Vanhoissa, ennen 90-lukua rakennetuissa kerrostaloissa ilmanvaihto toimii yleensä niin, että poistoilma puhalletaan sellaisenaan ulos ilmanvaihtokanavia pitkin. Talo hukkaa jatkuvasti lämmintä ilmaa taivaan tuuliin. Jopa 35-45 % kiinteistön lämmitysenergiasta häviää poistoilman mukana.

Ongelman korjaaminen perinteisellä tavalla – rakentamalla tuloilmakanavisto – on työläs ja kallis projekti. Lisäksi investoinnin takaisinmaksuaika on yleensä pitkä, jopa 40 vuotta.

Lämmöntalteenottojärjestelmä sen sijaan on nykyaikainen ja kustannustehokas ratkaisu poistoilman lämpöenergian hyödyntämiseen.  

HybridiLTO kerää energiaa talteen poistoilmasta

HybridiLTO-lämmöntalteenottojärjestelmä kerää energiaa talteen poistuvasta ilmasta lämpöpumpulla. Tämän jälkeen GST-hybridikeskus hyödyntää lämpöpumpun tuottaman energian käyttöveden ja pattereiden lämmitykseen, minkä avulla kiinteistön energiakustannukset voivat pienentyä jopa 40 %.

HybridiLTO koostuu laadukkaista komponenteista, valvomosta ja raportointityökalusta, mikä varmistaa matalat elinkaarikustannukset. FIKSU-sovelluksen avulla voit hallita ja seurata järjestelmää etänä.

Asennus on mutkatonta eikä haittaa asumista. Järjestelmä räätälöidään kohteeseen sopivaksi jo tehtaalla, mikä nopeuttaa asennusta.

Hukkalämpö talteen esimerkkikohteessa

Ongelma:

 • Vuonna 1978 rakennettu kerrostalo, jossa 36 asuntoa
 • Poistoilmanvaihto puhaltaa perusteholla 700 litraa / sekunnissa 21-asteista ilmaa ulos
 • Poistoilmanvaihto puhaltaa täysteholla 1400 litraa / sekunnissa 21-asteista ilmaa ulos
 • Lämmitysmuoto: kaukolämpö

Tavoitteena säästää energiaa ja alentaa kaukolämmön kustannuksia

Ratkaisu:

 • Asennetaan HybridiLTO ottamaan lämpöä talteen poistoilmasta
 • Asennus ei haittaa asumista ja on nopeasti ohi
 • Asennuksen jälkeen ulos puhallettavan ilman lämpötila on miltei nolla-asteista
 • Lämmön talteenottolaitteistolla saadaan vuositasolla lämmitysenergiaa 35-45 %
 • Takaisinmaksuaika jää usein alle 10 vuoteen – joskus jopa alle 5 vuoteen
 • Kiinteistön energiatehokkuus kasvaa ja hiilijalanjälki pienenee 
 • Kaukolämmön kustannukset alenevat 
 • Hybridilämmitysjärjestelmä on jatkuvassa valvonnassa, mikä varmistaa pienet elinkaarikustannukset